Çelikhane


Çelikhanemizde bir adet 75 ton sıvı çelik kapasiteli ve 72 MVA trafo gücüne sahip Elektrik Ark Ocağı bulunmaktadır.

Hammadde olarak hurda demir kullanılmakta olup, senede ortalama 700.000 Ton kütük demir üretimi gerçekleştirilmektedir.

Elektrik ark ocağında üretilen sıvı çelik 10 MVA kapasiteli pota ocağına alınarak, üretim standartlarına uygun çelik için alaşım elementleri ilavesi yapılır.

Sıvı çelik döküm vinci vasıtasıyla 6 yollu Sürekli Döküm Makinesi ’ne taşınır ve su soğutmalı bakır kalıplara dökülerek kütük demir haline getirilir.